مشاوره و بهينه‌سازي اجراي فرآيند

 خانه / خدماتارائه‌ي خدمات مشاوره‌اي به منظور توسعه و بهبود كارآيي افراد، شناسايي و برطرف نمودن مشكلات و همچنين بهبود روند اجرايي كارها مي‌باشد. به منظور آشنايي با فرآيندهاي محوري يك سازمان و شناسايي نقاط قوت و ضعف لازم است با تمركز روي نحوه انجام فرآيندها و با استفاده از دانش فني افراد صاحب نظر در امر مشاوره، جهت بهبود قابليت و افزايش كارايي اقدام كرد. با انجام امور مشاوره‌اي مي‌توان به ايجاد يك سيستم مدون كمك كرده و با آگاه کردن مدیران و پرسنل از وظایف خویش، بیان روش‌های برخورد با استانداردهای مورد نیاز و بیان عملکردهای واقعی جهت توسعه و بهينه‌سازي فرآيندهاي مختلف گام برداشت.
شركت راه‌كار شايا با ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي تدوين و اجراي برنامه‌هاي راهبردي، بهبود كسب و كار با استفاده از ابزارهاي نرم‌افزاري، برنامه‌ريزي در سطوح عملياتي مختلف جهت توسعه و بهينه‌سازي فرآيندها كمك مي‌نمايد. قابل توجه است كه تمامي استانداردهاي مطرح شده در چند محيط عملياتي با شرايط مختلف كاري به صورت واقعي مورد اجرا قرار گرفته و نتايج مطلوب آن در بخش‌هايي مانند بهينه‌سازي فرآيندهاي ورود و خروج كالا، كاهش هزينه‌هاي جاري، تسريع در انجام فرآيندهاي خريد، فروش و دسترسي آسان به كالا به صورت مكانيزه قابل مشاهده است.

 • كتاب‌فروشي جيحون
 • شهركتاب مركزي
 • انتشارات آگاه
 • شهر كتاب فرشته
 • شهركتاب ابن‌سينا
 • شهركتاب قم
 • شهركتاب الف
 • شهركتاب كاشانك
 • انتشارات صانعي
 • پخش صانعي
 • انتشارات ديبايه
 • شهر كتاب خرم‌آباد
 • فروشگاه شهر فرهنگ
 • فروشگاه نداي سبز كرج
 • فروشگاه كتاب فاطمي
 • فروشگاه نداي سبز كتاب
 • فروشگاه فرهنگان
 • شهركتاب شيراز
 • فروشگاه هاشمي
 • پخش جيحون
 • كتاب‌سراي نيك
 • شركت فردوس برتر
 • فروشگاه فرهنگ
 • شهركتاب تيراژه
 • فروشگاه پيشگام
 • فروشگاه زبان گويش
 • فروشگاه باغچه كتاب
 • انتشارات دنياي نو
 • انتشارات مژدك
 • كتاب‌فروشي استاد(بندرعباس)
 • فروشگاه رازي
 • فروشگاه كتاب اكباتان